Ko tikėtis ir reikalauti iš savo namo administratoriaus

Gyvenimas daugiabučiame name – tai ne tik savo buto, bet ir bendrųjų namo patalpų valdymas bei priežiūra drauge su kaimynais. Kad šis procesas būtų sklandesnis, o gyventojai patirtų mažiau rūpesčių, jie gali sukurti namo bendriją ir namo priežiūra rūpintis patys arba patikėti pastato bei jo aplinkos priežiūrą būsto administratoriui.

Kokių paslaugų gyventojai gali tikėtis ir turėtų reikalauti iš savo namo administratoriaus? Kuo samdyti administratorių – geriau nei namo priežiūrą vykdyti patiems? Kokių gyventojų prašymų administratorius sulaukia dažniausiai?

 

Kodėl daugiabučio priežiūrai verta rinktis ne namo bendriją, o administratorių? Ar yra kokių nors akivaizdžių privalumų?

Rinktis vieną iš trijų galimų savo turto priežiūros formų – gyventojų teisė. Jie tai gali daryti pasitelkę ne tik administratorių ar įkūrę namo bendriją, bet ir sudarę jungtinės veiklos sutartį. Namo valdymo formos pasirinkimas dažniausiai priklauso nuo pačių gyventojų, jų tarpusavio santykių bei namo tipo, dydžio ir daugybės kitų veiksnių.


Tačiau kalbant paprastai, yra du akivaizdūs argumentai rinktis būsto administratorių. Pirmasis – administratorius visada yra nešališkas. Visų gyventojų teisės ir poreikiai, rūpesčiai ar norai administratoriui – vienodai svarbūs ir reikšmingi. Valdant bendrą turtą pasitaiko ne taip ir mažai situacijų, kuriose nešališkas moderatorius yra labai naudingas ir reikalingas, siekiant patenkinti daugumos gyventojų interesą.
Antras argumentas: būsto administratorius dažnu atveju yra pigesnis, nei bendrija. Kuriant namo bendriją, jos pirmininkui bei buhalterei yra mokami atlyginimai. Kaip rodo patirtis – gyventojams tai kainuoja nemažai. Žinoma, kiekviena situacija yra skirtinga, tačiau praktika rodo, kad vien vertinant ekonominiu požiūriu bendrija nėra pigesnė namo valdymo forma nei administratorius.


Pastaraisiais metais ima ryškėti nauja tendencija: gyventojai pasirinkę savo namą valdyti bendrijos arba jungtinės veiklos pagrindais vis dažniau kreipiasi į administratorių dėl specifinių paslaugų suteikimo. Tai ne tik pastato priežiūros paslaugos, avarinių situacijų lokalizavimas, bet ir apskaitos, ir net namo pirmininko funkcijos atlikimas.


Yra ir daugiau argumentų: administratorius, prižiūrintis daugybę namų, turi įvairios patirties, bendradarbiauja su skirtingų sričių rangovais, pagal poreikį samdo reikiamus specialistus ir iš anksto gali laiduoti už jų darbų kokybę. Administratoriaus vadybos specialistai, nuolat prižiūrintys namo būklę, gali iškart atsakyti į kone visus su administruojamu namu susijusius gyventojų klausimus, pasiūlyti reikiamus sprendimus bei taip išspręsti gyventojams kylančius rūpesčius. Tai – pagrindinis administratoriaus darbas. Tuo tarpu bendrijos pirmininkui namo priežiūra neretai yra papildoma veikla, kurią išmanyti reikia ir specifinių žinių, ir skirti pakankamai daug asmeninio laiko.

 

Kokias paslaugas teikia namo administratorius?

Visų pirma – tai visų su pastatu bei jo aplinka susijusių klausimų administravimo paslaugos. Administratorius nuolat komunikuoja su gyventojais apie namo būklę, teisiškai atstovauja gyventojus, organizuoja turto savininkų susirinkimus bei balsavimus visais su namo bendro turto valdymu susijusiais klausimais, sprendžia kilusias problemas ir įgyvendina gyventojų pageidavimus dėl gyvenamosios aplinkos pagerinimo.


Būsto administratorius taip pat organizuoja namo bendrųjų konstrukcijų ir visų daugiabučio inžinerinių sistemų – šilumos, vandentiekio, nuotekų bei elektros – priežiūrą. ,,Dzūkijos būsto“ specialistai reguliariai vertina situaciją name, o kartą per metus atlieka išsamų viso namo būklės įvertinimą. Su gautomis išvadomis mes supažindinami gyventojai, ypač akcentuojama namo atnaujinimo, remonto darbus, kuriuos būtina nedelsiant atlikti, siekiant išsaugoti bendrą turtą, pagerinti gyvenimo kokybę name ar net užtikrinti pačių gyventojų saugumą. Tokiems darbams dažniausiai priskiriami stogo remonto ar jo keitimo darbai, fasadų siūlių užpildymo, vandentiekio ir nuotėkų sistemų ir ypač – elektros ūkio atnaujinimo darbai. Visi minėti darbai reikalauja gyventojų pritarimo. Būtent todėl administratorius darbus planuoja, rengdamas metinius ir ilgalaikius daugiabučio priežiūros ir atnaujinimo darbų planus.


Svarbi administratoriaus teikiama paslauga – teisinga daugiabučio priežiūrai skirtų išlaidų apskaita arba, kitaip tariant, teisingas išlaidų, kurios buvo skirtos namo priežiūros darbams atlikti, išdalinimas gyventojams. Bet koks bendrųjų patalpų atnaujinimas ar remontas kainuoja visiems turto savininkams, todėl šias išlaidas proporcingai valdomam nuosavybės plotui dalina bei gyventojams pateikia namo administratorius.
Tai – svarbiausios administratoriaus funkcijos. Tačiau greta jų ,,Dzūkijos būstas“ vykdo ir daugybę kasdienių darbų, tokių kaip avarijų daugiabučiuose šalinimas arba, gyventojų patogumui, teikiame tokias paslaugas kaip pavyzdžiui, gyventojų elektros skaitiklių rodmenų deklaravimas už juos.


„Dzūkijos būstas“ iš kitų daugiabučių administratorių Alytuje išsiskiria nemaža namų renovacijos administravimo patirtimi. Daugiabučių renovacija yra svarbi ir Alytuje sparčiai populiarėjanti bendrovės teikiama paslauga.

 

Kokiais klausimais dažniausiai kreipiasi ir kokių prašymų turi gyventojai?

Gyventojų pageidavimų spektras – itin platus. Labai dažnai sulaukiame prašymų dėl aplinkos gražinimo, kiemų asfaltavimo, suolelių, vejų, vaikų žaidimo aikštelių įrengimo. Itin populiarus prašymas – apgenėti medžius. Šias funkcijas atlieka savivaldybė, tačiau tam, kad savivaldybė imtųsi šių darbų, dėl jų kreiptis ir jiems pritarti turi dauguma namo gyventojų. Taigi, mes kaip administratorius, atstovaujantis daugumos namo gyventojų interesus, organizuojame gyventojų apklausą ir jų vardu teikiame prašymą tokiems darbams atlikti.


Nemažai sulaukiame ir prašymų sudrausminti kaimynus ar išspręsti jų tarpusavio nesutarimus. Pavyzdžiui, gyventojai skundžiasi kaimynų augintinių keliamu triukšmu – lojančiais šunimis. Taip pat dažna problema – prastas iš gretimų butų sklindantis kvapas. Administratorius neturi teisinių galių bausti, įpareigoti ar drausminti gyventojus, tad galime tik padėti jiems rasti abi puses tenkinantį sprendimą, patarti ar nukreipti į atsakingas institucijas.


Esame sulaukę ir įdomesnių prašymų. Pavyzdžiui, ilgesniam laikui išvykdama moteris paprašė mūsų įpareigoti aukščiau gyvenantį kaimyną nerūkyti balkone, mat savajame ji paliko džiūti skalbinius ir baiminosi, kad įkritusi nuorūka gali sukelti gaisrą. Tai – labai pagrįsta baimė ir rūpestis, tačiau nieko panašaus padaryti mes negalime, todėl labai skatiname gyventojus būti atsakingais kaimynais, o iškilusius tarpusavio nesutarimus spręsti geranoriškai tariantis.

 

Kaip žinoti, kad namo administratorius dirba gerai?

Akivaizdžiausias administratoriaus darbo rodiklis – prižiūrimo namo būklė. Jei pastatas nors ir senas, bet yra tvarkingas, prižiūrėtas, gyventojai reguliariai išgirsta siūlymus atnaujinimams atlikti – vadinasi, administratorius savo darbą atlieka sąžiningai.


Kitas labai svarbus kriterijus – administratoriaus bendravimas su gyventojais. Kaip greitai specialistai atsako į klausimus, ar registruoja į gyventojų paklausimus ir problemas, kaip į juos reaguoja. Glaudus bendradarbiavimas administratoriaus ir gyventojų- sėkmingas garantas išspręsti namo problemas, pagerinti gerbūvį.