RENOVACIJA - KAIP PAAIŠKINTI PAPRASTAI

Daugelis gyventojų nori gyventi šilčiau ir už šildymą mokėti mažiau, tačiau konkrečių veiksmų imtis ir atnaujinti savo būstą nesiryžta visų pirma dėl to, kad šis procesas jiems atrodo labai sudėtingas.

Iš tiesų tarp gyventojo noro gyventi patogiau ir visiškai atnaujinto namo – vos keletas paprastų žingsnelių. Daugeliu jų už gyventojus pasirūpina pasirinktas renovacijos projekto administratorius.

Visų pirma, reikėtų žinoti, jog procesas iki renovacijos pradžios truks apie pusę metų – taip yra dėl gana ilgų terminų, teisiniame reglamentavime numatytų kiekvienam žingsniui.

 

Pirmas žingsnis: apsisprendimas

Jei vienas ar keli kaimynai nori renovuoti namą, jie gali kreiptis į ,,Dzūkijos būstą“, kuris suorganizuos gyventojų susirinkimą, pristatys galimus pastato ir jo inžinerinių sistemų atnaujinimus, renovacijos sprendimus bei procedūras. Administratorius taip pat pasidalins praktine patirtimi iš jau vykdytų renovacijos projektų.

Susipažinę su informacija, gyventojai balsuoja ir taip apsisprendžia dėl dalyvavimo renovacijos programoje. Balsavimas vyksta „už“ arba „prieš“ pasiūlymą parengti investicinį planą. Tam, kad šis planas būtų rengiamas, turi pritarti dauguma butų ir kitų namo patalpų savininkų.

„Norėdami renovuoti namą, gyventojai turi gauti Būsto energijos taupymo agentūros, kuri vertina pateiktus investicinius planus, patvirtinimą. Neturėdami parengto investicinio plano, gyventojai negali ir dalyvauti atrankoje“.

 

Antras žingsnis: investicinis planas

Investicinis planas – tai dokumentas, kuriame detaliai įvertinamas namas: jo energinis efektyvumas, šildymo ir kitų inžinerinių sistemų, stogo, sienų, fasadų būklė. Investiciniame plane taip pat pateikiami galimi renovacijos variantai bei konkrečių atnaujinimų pasiūlymai: koks turėtų būti šildymas, ar reikia keisti/remontuoti stogą, kaip šiltinti ir atnaujinti fasadą.

Parengtas investicinis planas tvirtinimas ne mažiau kaip 55 proc. namo gyventojų balsų ir kartu su energinio naudingumo sertifikatu pateikiamas Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) vertinimui. Tuo taip pat rūpinasi gyventojų pasirinktas renovacijos projekto administratorius.

„Šį dokumentą rengia atestuota įmonė, o tai užtrunka apie 2 mėnesius ir gali kainuoti nuo 600 iki 1000 eurų.

 

Trečias žingsnis: BETA ir banko vertinimas

BETA namo investicinio plano atrinkimo kriterijai gali būti labai įvairūs ir priklausyti nuo daugybės veiksnių, tačiau praktika rodo: kuo namas didesnis ir kuo mažesnis jo energinis efektyvumas, tuo didesnė tikimybė, kad bus nuspręsta jį renovuoti.

Alytaus mieste šiuo metu jau vykdoma kvartalinės renovacijos projektas Senamiesčio bendrijoje .
BETA atrinkus renovuotinus namus, šių namų projekto administratorius kreipiasi į banką dėl finansavimo. Bankas įvertina kreditavimo galimybes ir pateikia preliminarų sprendimą, kuris galioja nuo 6 mėn. iki metų. Per šį laikotarpį projekto administratorius turi pasirinkti rangovą, kuris atliks renovacijos darbus. Svarstant finansavimo klausimą vertinama ir tai, ar, pavyzdžiui, namo gyventojai be įsiskolinimų mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas.

Šis procesas trunka apie 2 mėnesius.

 

Ketvirtas žingsnis: projekto rengimas

Gavęs banko sprendimą, administratorius skelbia projektavimo darbų pirkimą. Per mėnesį išrenkamas laimėtojas, rengsiantis techninį namo renovacijos projektą.

Projekte numatomos visos renovacijos detalės ir gyventojų pasirinkti namo atnaujinimo sprendimai. Projektas derinamas su miesto architektais, savivaldybe, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, ESO ir kitomis institucijomis. Parengtą ir suderintą projektą tvirtina gyventojai, vykdoma privaloma projekto ekspertizė ir išduodamas statybos leidimas. Projekto rengimas trunka apie 2 mėnesius.

 

Penktas žingsnis: rangovo pasirinkimas

Renovacijos projekto administratorius skelbia dviejų savaičių trukmės konkursą rangovams. Per šį laikotarpį jie gali susipažinti su renovacijos projektu, aplankyti ir įvertinti planuojamą renovuoti pastatą bei pateikti savo pasiūlymus.

Rangovų pateikti pasiūlymų vokai yra atplėšiami viešai, gyventojai labai raginami dalyvauti šioje procedūroje. Renovacijai atlikti pasirenkamas rangovas, pasiūlęs įgyvendinti projektą remiantis ekonominio naudingumo kriterijais.

Siekiant sklandaus ir kokybiško namo renovacijos darbų atlikimo, „Dzūkijos būstas“ ypač atsakingai vertina, kurį rangovą pasirinkti. Tikrinama, ar rangovo pateiktas renovacijos darbų pasiūlymas parengtas atsižvelgiant į visas skelbtas pirkimo sąlygas, ar rangovas yra kompetentingas ir turi pakankamai patirties bei resursų darbus atlikti tinkamai ir numatytais terminais. Ypač didelis dėmesys skiriamas tam, kaip rangovas įsipareigoja užtikrinti statybų proceso organizavimą, gyventojų saugumą jo metu, ar sklandus bus galimų defektų šalinimas, pasibaigus statybos darbams.

Rangovo pasirinkimas ir vertinimas trunka dar apie mėnesį.
 

Šeštas žingsnis: namo renovacija

Renovacijos projekto administratoriui įsitikinus, kad pasirinktas rangovas yra tinkamas, atrenkamas renovacijos techninis prižiūrėtojas, kuris yra pagrindinis projekto administratoriaus ir gyventojų pagalbininkas, užtikrinsiantis statybos darbų kokybę.

Atlikus minėtus parengiamuosius žingsnius, pradedama namo renovacija, kurios darbai trunka nuo 6 mėnesių iki metų. Pabaigus namo atnaujinimo darbus ir gavus Valstybinės statybų inspekcijos patvirtintą darbų užbaigimo aktą, projekto administratorius kreipiasi į BETA dėl valstybės paramos daugiabučio namo renovacijai suteikimo.

,,Dzūkijos būstas“ daugiabučių renovaciją įgyvendina jau ne vienerius metus, todėl šioje srityje turi nemažai patirties ir, kas ypač svarbu, kompetetingus, išskirtinai su renovacijos projektais dirbančius specialistus.

Sėkminga namo renovacija labai priklauso nuo sklandaus gyventojų ir renovacijos administratoriaus bendradarbiavimo. Gera gyventojų ir administratoriaus sinergija supaprastina gan sudėtingą procesą iki kelių aiškių žingsnių.