DNSB steigimo ir kitos paslaugos

Konsultuojame steigiant daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijas, kurios sprendžia jiems bendrosios dalinės ar jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo ir naudojimo klausimus.

  • Konsultuojame bendrijų steigimo klausimais.
  • Laikinai įtraukiame bendrijos pavadinimą į Juridinių asmenų registrą.
  • Rengiame bendrijų steigimo dokumentus (pranešimus apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą, steigimo aktą arba steigimo sutartį, įstatus, steigiamojo susirinkimo protokolą bei kitus dokumentus).
  • Pildome juridinių asmenų registrui teikiamas formas.
  • Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre.
  • Pagaminame antspaudą.
  • Registruojame mokesčių mokėtoju.